Найбільша в Україні газовидобувна держкомпанія «Укргазвидобування» оголосила тендер на залучення зовнішніх підрядників на бурові роботи в Харківській та Полтавській областях у 2016-2019 роках сумарною очікуваною вартістю 13,035 млрд грн, повідомляється на сайті електронних державних закупівель Prozorro.

Відповідно до тендерної документації, заявки на участь приймаються з 11 листопада до 2 грудня 2016 року. Сам тендер розбитий на 15 лотів очікуваною вартістю кожного від 581,3 млн грн до 1,092 млрд грн.

У прес-службі «Укргазвидобування» повідомили, що планується залучення компаній-власників сучасних верстатів з системою верхнього приводу (саме ця система допомагає прискорити швидкість буріння), які мають власні бурові бригади і надають послуги з буріння свердловин. «Основною вимогою, крім відповідного рівня технічного оснащення, є забезпечення високої швидкості організаційного і виробничого процесів під час будівництва свердловин», – відзначили в прес-службі.

У повідомленні також наводяться слова голови «Укргазвидобування» Олега Прохоренка, який зазначив, що середній вік бурового обладнання компанії становить 23 роки, і з його допомогою свердловина буриться протягом одного-трьох років.

“За допомогою сучасних бурових верстатів такі роботи реально виконати за 4-8 місяців. Наш амбітний план “20/20″ з видобутку 20 млрд куб. м газу до 2020 року неможливо здійснити без модернізації нашого обладнання і залучення висококваліфікованих підрядників з боку”, – цитує Прохоренка прес-служба.

Ðàáî÷èå íà áóðîâîé âûøêå íà ãàçîâîì ìåñòîðîæäåíèè "Âåñíÿíñêîå" â Êàðëîâñêîì ðàéîíå (Ïîëòàâñêàÿ îáë. ), 25 îêòÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ
Ðàáî÷èå íà áóðîâîé âûøêå íà ãàçîâîì ìåñòîðîæäåíèè “Âåñíÿíñêîå” â Êàðëîâñêîì ðàéîíå (Ïîëòàâñêàÿ îáë. ), 25 îêòÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ