Валовий прибуток — один з основних показників, що показує економічну ефективність господарювання. За ним можна відстежити ефективність продажів у вигляді показника валової маржі, або ж рентабельності продажів. Це неодмінно зацікавить як керівництво, так і інвесторів підприємства, оскільки саме ця маржа реінвестується в подальший розвиток бізнесу.

Як розрахувати валовий прибуток?

Для визначення величини валового прибутку потрібно лише 2 показники — виторг і собівартість виробленої продукції. Формула виглядає так:

Валовий прибуток = Виторг – Собівартість

Виторг — це чистий прибуток від реалізації продукції (робіт чи послуг), тобто валовий дохід після сплати обов’язкових державних зборів і податків. У собівартість продукції входять всі витрати (постійні та змінні), пов’язані із виробництвом, зокрема:

  • вартість сировини і матеріалів;
  • заробітна плата всіх працівників, зайнятих у виробничому циклі (окрім адміністративного апарату);
  • амортизація основних засобів.

У звітності підприємства необхідні показники можна знайти у балансі підприємства, а також у «Звіті про фінансові результати» (форма № 2).

Фактори впливу

Збільшення величини валового прибутку в інтересах будь-якого підприємця чи директора. Вплинути на неї можна за допомогою оптимізації факторів прямого впливу, а саме: показників, через які валовий прибуток визначається — виторгу і собівартості. Відповідно до математичної залежності, у якій перебувають ці показники, для збільшення валового прибутку виторг варто збільшити, а собівартість — зменшити. Механізм таких маніпуляцій закладений у зміст цих величин.

64467ff04b755.png

Збільшуємо виторг

Виторг від реалізації продукції, товарів чи послуг — це добуток ціни за одиницю продукції та обсягу продажу у фізичному виразі. Отже, для зростання виторгу варто збільшити обидва, або один з цих показників. У математичному плані звучить просто, а от в економічному — не зовсім.

Читайте також:  Сергей Мамедов: мойщик Януковича и шестерки Вавриша прикрылись Парцхаладзе

Підвищення ціни легко може викликати обурення серед покупців і падіння попиту, що автоматично знизить обсяг продажу і схема провалиться. Збільшення обсягів реалізації можливе лише за умови підвищеного попиту на вид товару, а також зацікавленість споживачів саме у продукції конкретного підприємства. Якщо ціну спустити, нижче за конкурентів, можна навпаки збільшити обсяг продажу, але втратити на маржі. З іншого боку, розширення виробництва вимагає збільшення виробничих потужностей, а отже, і додаткових витрат на технологічний розвиток, які можуть окупитися не одразу, а лише через декілька виробничих циклів.

Саме тому крокам щодо збільшення виторгу мають передувати ґрунтовні дослідження:

  • Потреб і можливостей споживчого ринку.
  • Конкурентної позиції товару та етапу його життєвого циклу.
  • Стану виробничих потужностей підприємства.

Сукупний результат комплексної оцінки підприємства дасть відповідь, чи варто збільшувати виторг, чи доцільніше звернути увагу на оптимізацію виробничих витрат.

Знижуємо собівартість

У собівартість входять всі витрати, що пов’язані із виробництвом. Це відкриває широкі перспективи для оптимізації затрат організаційними, а не фінансовими методами, а саме:

  • Пошук та вибір постачальників сировини і матеріалів за принципом збалансованості ціни та якості.
  • Вибір економної технології виробництва.
  • Впровадження принципів ощадливого господарювання шляхом оптимізації логістики (складської, транспортної, виробничої).
  • Оптимізація персоналу та системи оплати праці.

Зниження собівартості має відбуватися контрольовано та обґрунтовано, щоб уникнути ризику погіршення якості кінцевого продукту через надмірну економію на дотриманні технології.